In Japan is overwerken heel normaal. Maar het schaadt de geestelijke gezondheid.

Er is in Japan zelfs een woord voor dood door overwerken: Karōshi. Dit betreft mensen die in zo’n mate overwerken dat ze hartfalen ervaren, een beroerte krijgen of zelfmoord plegen.

De Japanse overheid gaat nu een wettelijk limiet instellen van maximaal honderd uur overwerk per maand. Dat is nog steeds zo’n 23 uur per week.

Experts stellen dat er met deze maatregel wordt geïmpliceerd dat honderd uur overwerken best acceptabel is. Uiteindelijk zal de Japanse mentaliteit moeten veranderen om echte vooruitgang te boeken.